76cd5af0d6a2a33ada3cd64dcd9a38c4

Niemcy państwem opiekuńczym. Jakie zasiłki przysługują Polakom, którzy pracują tu na stałe?

21.12.2015.
Niemcy państwem opiekuńczym. Jakie zasiłki przysługują Polakom, którzy pracują tu na stałe?


Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, masz prawo do pobierania świadczeń socjalnych. Dziś o tym, na jakie zasiłki możesz liczyć.


Polacy, którzy mają stałe zatrudnienie w Niemczech, otrzymują zasiłki socjalne znacznie wyższe od tych w Polsce. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem każda osoba, która podejmuje pracę za granicą, jest objęta systemem zabezpieczenia danego państwa członkowskiego UE i w związku z tym musi przestrzegać praw oraz obowiązków obywatelskich tego państwa.

Zasiłek rodzinny

Najważniejszym świadczeniem socjalnym jest zasiłek rodzinny (Kindergeld) wynoszący 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 190 euro na trzecie, a 215 euro na czwarte i każde kolejne. Warto pamiętać, że zasiłek przysługuje również dzieciom osób mieszkających w Niemczech, jak i w Polsce. Przykładowo - ojciec, który pracuje przez co najmniej pół roku (183 dni) w Niemczech i rozlicza się z tamtejszym urzędem skarbowym, może pobierać zasiłek rodzinny, mimo że jego żona mieszka w Polsce i tam sama wychowuje dzieci.

Osoby, które zarabiają poniżej minimalnej płacy i pobierają zasiłek rodzinny, mogą starać się o dodatkową zapomogę tzw. Kinderzuschlag.

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne mają prawo do pobierania zasiłku, którego wysokość nie przekracza 391 euro na miesiąc. Ta stawka zależy od wielu czynników m.in. wysokości ostatniego wynagrodzenia, wieku bezrobotnego oraz liczby posiadanych dzieci. Przeważnie zasiłek stanowi ok. 60 proc. otrzymywanego wcześniej wynagrodzenia.

O zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przed utratą zatrudnienia przepracowały minimum 2 lata i odprowadzały składki na ubezpieczenie.

Dodatkowo w Niemczech obowiązują dwa rodzaje zasiłków dla bezrobotnych - typu I i II (Arbeitslosengeld).

O typ I mogą starać się osoby poniżej 65. roku życia, które straciły pracę i po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy (Arbeitsagentur) otrzymały status osoby bezrobotnej. Tzw. II typ zasiłku dla bezrobotnych skierowany jest do osób, które z powodu utraty pracy nie mają wystarczających środków do życia.

Podstawowa opieka zdrowotna

Polacy, którzy pracują na pełen etat, mają prawo korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z powszechnym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgnacyjnego.

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne automatycznie przysługuje osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3975 euro brutto. W takiej sytuacji opieka przysługuje całej rodzinie - zarabiającemu, współmałżonkowi oraz dziecku.

Osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą nie przyznaje się żadnych usług i świadczeń zdrowotnych państwowego systemu ubezpieczeń. Muszą korzystać z usług prywatnej opieki zdrowotnej.

Zasiłek po porodzie

Świeżo upieczeni rodzice również skorzystać z przysługującego im świadczenia (Elterngeld) tylko pod jednym warunkiem - jeśli po narodzinach dziecka zrezygnują na pewien czas z pracy zawodowej na rzecz urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

Wysokość zasiłku sięga 67 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Maksymalna stawka zapomogi to 1,8 tys. euro. W ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka z pomocy socjalnej może skorzystać nie tylko matka, ale również ojciec. Osobom samotnie wychowującycm dzieci okres wydłuża się do 14 miesięcy.

Świadczenie nie traci ważności w przypadku, gdy drugie z rodziców zrezygnuje z pracy zawodowej, by opiekować się dzieckiem - obowiązuje przez kolejne dwa miesiące.

Zasiłek chorobowy

Kolejne świadczenie socjalne, które w Niemczech przysługuje osobom pracującym na pełen etat w Niemczech to zasiłek chorobowy. Jednak, nie przyznaje się go każdemu. Osoba, która stara się o zasiłek chorobowy, musi być ubezpieczona i odprowadzać regularnie składkę na ubezpieczenie chorobowe, której koszt dzieli się po połowie - jedna część opłaca pracodawca, drugą pracownik.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od wynagrodzenia, na ogół jest to 70-90 proc. ostatniej wypłaty. Jeśli stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na sprawne wykonywanie pracy w czasie leczenia szpitalnego lub choroby, wtedy wsparcie chorobowe przyznaje się raz na trzy lata, maksymalnie na 78 dni.

Prawo do świadczeń socjalnych

Kiedy można zacząć pobierać świadczenia socjalnie w Niemczech?

Prawo do wszelkich zasiłków przysługuje nie wcześniej niż po trzech miesiącach pobytu i jest uzależnione od aktywności zawodowej oraz statusu materialnego. W ten sposób państwo zabezpiecza sie przez tzw. turystyką socjalną.


Źródło: rp.pl, arbeitsamt.pl, wiadomości.wp.pl

  zdjęcie: pixabay.com - CC0 Creative Commons

Komentarze
Gość
Zmieniony ( 16.11.2017. )
 
 
Przeczytaj następny artykuł:
Święta – szansa na znalezienie pracy w Niemczech
Święta – szansa na znalezienie pracy w Niemczech

Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc jeśli właśnie teraz ktoś zdecydował się na pracę za granicą, istnieje duża szansa, że ją znajdzie. Agencje pracy w tym okresie poszukują opiekunek do osób starszych, budowlańców, ...

ZAMKNIJ

Migrelo poleca

Nadchodzące wydarzenia

Popularne artykuły!


Bliżej nas