a49b3730a483d6bfa9d31773eb480a07

Duda w Krynicy: przyjęcie euro poprzedzone referendum

14.09.2015.
Duda w Krynicy: przyjęcie euro poprzedzone referendum
Podczas wystąpienia na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezydent Andrzej Duda stwierdził, że największymi problemami Europy są demografia, słaba strefa euro i wojna na Ukrainie. Powiedział również, że ewentualne przyjęcie przez Polskę euro musi być poprzedzone referendum - podaje TVN24BiS.


Prezydent Andrzej Duda pojawił się we wtorek na XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój. Motto tegorocznej konferencji brzmiało „Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości" i nawiązywało do wyzwań, przed jakimi stoi Europa w obliczu zagrożeń zewnętrznych i braku stabilności polityczno-gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej.

Stracimy walutę

- Jeśli Polska będzie podejmowała decyzję o wejściu do strefy euro, to niech to będzie decyzja podjęta świadomie, przy pełniej informacji dla polskiego społeczeństwa o wszystkich tego skutkach i pełnej informacji również o tym, że instytucją sterującą będzie Europejski Bank Centralny, a nie Narodowy Bank Polski, że my stracimy w związku z tym naszą walutę i jakie będą tego skutki - powiedział Andrzej Duda. - Uważam, że powinno być finalnie przeprowadzone w tej kwestii referendum, po rzetelnej debacie, bo u nas tej poważnej debaty w przestrzeni publicznej o ważnych kwestiach politycznych, europejskich jest stanowczo za mało - powiedział Andrzej Duda w swoim wystąpieniu.

Silna, ale bezradna

Prezydent również ustosunkował się do hasła tegorocznego Forum Ekonomicznego. Zdaniem Dudy Europa - w pojęciu UE - jest silna, a zarazem bezradna wobec problemów, które dzisiaj trapią ją w stopniu bardzo istotnym. Jednym z nich jest demografia, a dokładniej spadek dzietności w krajach UE, na Zachodzie Europy, w Polsce, który jest bardzo złą wróżbą na przyszłość. Wielkim wyzwaniem krajów UE, jak i Polski jest próba odwrócenia tego negatywnego trendu.

Grozi zmiana granic

Andrzej Duda podkreślił, że istnieją jeszcze nierozwiązane problemy sprzed kilku ostatnich lat dotykające Europę. Do nich należą: kryzys strefy euro, sytuacja Grecji, imigracja, problem wojny na Ukrainie, rosyjska agresja na ten kraj i wsparcie dla separatystów, którzy zmierzają do „oderwania fragmentu tego suwerennego, niepodległego państwa, jakim jest Ukraina". - Jest groźba dokonania w związku z tym zmian granic w Europie, co byłoby niezwykle niebezpiecznym precedensem. Ten konflikt powinien zakończyć się trwałym pokojem, a to oznacza przywrócenie dawnego statusu quo - wyjaśnił.

Według Andrzeja Dudy wyróżnia się trzy podstawowe filary warunkujące dobrą przyszłość Europy. Pierwszym filarem jest absolutna konieczność zachowania jedności. Prezydent definiuje jedność jako partnerstwo tzn. zachowania wzajemnego szacunku i zasad partnerskich oraz poszanowania własnych interesów. W żadnym przypadku nie powinno dzielić się Europy na kraje lepsze i gorsze. Jednym zagrożeniem w tym kontekście są egoizmy państwowe, czyli ignorowanie interesów innych państw.

Większa Unia?

Bezpieczeństwo jest drugim filarem dobrej Europy, które opiera się na dwóch najważniejszych elementach. - Z jednej strony to sojusz północnoatlantycki. Tutaj wzmacnianie jedności jest niezwykle istotne, bo to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Z drugiej strony to Unia Europejska, której największym zadaniem jest budowanie wspólnoty poprzez zrównoważony rozwój Europy - powiedział Duda.

Trzecim, ostatnim filarem jest wolność. - Wolność także w znaczeniu demokracji, bo cóż można mówić o Europie, w której instytucje europejskie działają w taki sposób, że społeczeństwa mają poczucie braku wpływu na funkcjonowanie tego, co jest ich najważniejszą wspólnotą - wytłumaczył prezydent.

Andrzej Duda oświadczył także, że Europa posiada ogromny potencjał rozwojowy m.in. poprzez rozszerzanie UE o kolejne państwa. Twierdzi, że Unia powinna być unią suwerennych państw narodowych, unią partnerską uznającą interesy i starania państw członkowskich we wszystkich kwestiach dotyczących Europy. Według prezydenta, państwa UE powinny działać na zasadzie porozumienia opierającego się na relacjach sąsiedzkich.

Źródło: TVN24 BiS

zdjęcie: wikimedia.org - Radosław Czarnecki - Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Komentarze
Gość
ducrot
ducrot · 04-10-2019 13:13

dobry wieczór

Jestem Madame DUCROT MADELEIE, podmiot gospodarczy.

Zacznę od ostrzeżenia, abyście nie przyjmowali niczego i wszystkiego w chwili udręki.

Dbam o trudne pliki każdego dnia, pliki, a nie złożone. Moja stopa procentowa wynosi 2%, a okres spłaty wynosi od 1 do 20 lat.

Aby powiedzieć Ci więcej, zostawiam Ci moje dane, abyś mógł w dowolnej chwili dołączyć do mnie, nawet w celu uzyskania informacji (nic nie kosztuje i może pomóc w trudnych sytuacjach).

E-mail: ducrot.madeleine@gmail.com

serdecznie

Odpowiedz
Zmieniony ( 14.11.2017. )
 
 
Przeczytaj następny artykuł:
Plan Junckera dla Europy
Plan Junckera dla Europy

W zeszłą środę Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej przedstawił plan działania w sprawie złagodzenia kryzysu migracyjnego. Wezwał państwa Unii Europejskiej do wypełnienia obowiązku społeczno-politycznego w sprawie przejęcia 160 tysięcy ...

ZAMKNIJ

Migrelo poleca

Nadchodzące wydarzenia

Popularne artykuły!


Bliżej nas